1 RZ USLUGI A.D. Skopje - Home Wholesale NFL/NHL/MLB/NBA/NCAA Jerseys
Дома
Помош
Мапа
    
ПОЧЕТНА  | РЖ УСЛУГИ А.Д. | УСЛУГИ  |  КАПАЦИТЕТИКОНТАКТ
Активности


Водостопанство - Снабдување на со техничка и хигиенска вода на територијата на Рудници и Железарница Скопје вклучувајки и третирање на водата за...
Телекомуникации - Локален оператор за телекомуникациски услуги, интернет ...
Обезбедување - Услуги во областа на обезбедувањето на ...
повеќе
Кратко претставување


    Постоењето датира уште од 1967 како дел од секторот ЕНЕРГЕТИКА во рудници и Железарница Скопје. Од 1997 РЖ УСЛУГИ е формирана како посебна компанија која дава услуги на сите субјекти во Рудници и Железарница Скопје ...

повеќе
Бизнис партнери и соработници
РК ЗАВАРУВАЊЕ - апарати за заварување и опрема             РУДАРСКИ ИНСТИТУТ - научно истражувачка установа 
_________________________________________________________________

ПОВИК ЗА ГОДИШНО СОБРАНИЕЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРЕЗАКАЖАНО
ГОДИШНО СОБРАНИЕ
Copyright © RZ USLUGI A.D.
Почетна
За нас
Услуги
Поддршка
Партнери
Новости
Контакт
Наши партнери
Преглед на услуги
ПРЕВЗЕМИ ДОКУМЕНТИ


1.  Јавен повик за годишно собрание
2.  Информација за акции
3.  Годишна сметка на РЖ Услуги АД Скопје 2018 г.
4.  Консолидирана годишна сметка 2018 г.
5.  Годишен извештај за работење на РЖ Услуги АД Скопје - 2018 г.
6.  Извештај од внатрешна ревизија - 2018 г
7.  Финансиски извештаи за 2018 г. - независен ревизор.
8.  Консолидиран финансиски извештај за 2018 г. - независен ревизор
9.  Предлог одлука годишна сметка и др.
10.  Предлог одлука ревизорски извештај
11.  Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на О.Д.
12.  Предлог одлука за покривање на загубата за деловната 2018 г.
13.  Понуда за ревизија RSM Македонија
14.  Понуда за ревизија BDO
15.  Понуда за ревизија ПЕРК Ревизија
16.  Предлог одлука за назначување на овластен ревизор
17. Одлука за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи
      консолидираната год. сметка и др
.
18. Одлука за усвојување на ревизорските извештаи
19. Одлука за одобрување на работата на членовите на одборот
20. Одлука за покривање на загубата за деловната 2018 г.
21. Одлука за назначување на овластен ревизор
Wholesale NFL/NHL/MLB/NBA/NCAA Jerseys for sale,where to buy cheap jerseys. 11