1 Poslovna edukacija - Mapa znanja Wholesale NFL/NHL/MLB/NBA/NCAA Jerseys

Mapa znanja

Otvoreni seminari

26.9.2019. Zaštita tržišnog natjecanja: pravila i rizici, postupci, aktualnosti iz prakse
Predavač: Marija Zrno, odvjetnica u Odvjetničkom društvu Bardek, Lisac, Mušec, Skoko d.o.o.
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

26.9.2019. Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
Predavač: Marcela Kir, HNB
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

27.9.2019. Microsoft Excel - funkcije
Predavač: Koraljka Haberle
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

3.10.2019. Storytelling
Predavač: Sanja Petek Mujačić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

3.10.2019. Uvod u SEO - kako izgraditi SEO strategiju, povećati organski promet i ostvariti poslovne rezultate?
Predavač: Marko Pačar
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

4.10.2019. Microsoft Excel - baze podataka i analiza
Predavač: Koraljka Haberle
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

10.10.2019. Primjena FIDIC ugovora
Predavač: Vladimir Skendrović
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

11.10.2019. Microsoft Powerpoint - izrada prezentacija
Predavač: Koraljka Haberle
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

17.10.2019. Kontroling: alati i metode
Predavač: Jasmina Očko
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

23.10.2019. 4. Konferencija o Web prodaji - Trendovi u online prodaji
Predavač: Ivica Kruhek, Hrvoje Pilić, Nina Jocić, Maja Bajza Ljubičić, Daniel Pikl, Martina Šepić, Andrijana Majstorović, Goran Galetić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

25.10.2019. Google Ads
Predavač: Miroslav Varga
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

29.10.2019. Strateško planiranje
Predavač: Jasenka Gojšić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

30.10.2019. Javna nabava: Plan nabave, Jednostavna nabava, ESPD, Troškovnik, e-Žalba, Praksa DKOM-a
Predavač: Loreta Zdrilić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

6.11.2019. Konferencija Mobbing i zaštita dostojanstva radnika
Predavač: Ana-Marija Skoko, Mia Kalajdžić, Iris Gović Penić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

7.11.2019. Akademija Web prodaja
Predavač: Ivica Kruhek
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

7.11.2019. Web prodaja I: Kako se pripremiti za pokretanje web trgovine i Proces izrade i implementacija web shop rješenja
Predavač: Ivica Kruhek
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

14.11.2019. Novela Zakona o trgovačkim društvima i Sudskom registru
Predavač: Vesna Buljan, članica više radnih skupina za izmjene pravila o trgovačkim društvima i sudskom registru; Jelena Čuveljak, sutkinja na Trgovačkom sudu
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

21.11.2019. Stručnjak za nabavu
Predavač: Ksenija Slovenec
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

22.11.2019. Marketing na društvenim mrežama s posebnim naglaskom na oglašavanje na Facebooku i Instagramu
Predavač: Ilija Brajković
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

28.11.2019. Web prodaja II: Unapređenje web prodaje i Optimizacija web stranice za konverzije
Predavač: Ivica Kruhek
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

28.11.2019. Google Analytics
Predavač: Zorin Radovančević
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

28.11.2019. Javna nabava medicinskih proizvoda
Predavač: Loreta Zdrilić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

5.12.2019. Upravljanje projektima
Predavač: Jasenka Gojšić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

12.12.2019. Vrhunska usluga u turizmu
Predavač: Helena Aščić Sabljić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

12.12.2019. Novo izdanje (2017) FIDIC modela ugovora
Predavač: Vladimir Skendrović, dr.sc.
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

13.12.2019. Digitalni marketing u turizmu
Predavač: Miroslav Varga, Ilija Brajković
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

13.12.2019. Izmjene i dopune Zakona o parničnom postupku
Predavač: Željko Pajalić, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske; Jelena Čuveljak, sutkinja na Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Wholesale NFL/NHL/MLB/NBA/NCAA Jerseys for sale,where to buy cheap jerseys. 11