1 Добредојдовте на веб-порталот на Филолошки факултет Wholesale NFL/NHL/MLB/NBA/NCAA Jerseys
Wholesale NFL/NHL/MLB/NBA/NCAA Jerseys for sale,where to buy cheap jerseys. 11
Tuesday, September 17, 2019   
 
Студиски програми  
Информации  
Втор и трет циклус  
Тестирања  

 
 
  

Резултатите од ТЕМАК испитот можете да ги преземете тука.

Соопштенија и настани  
СВЕЧЕНО ДОДЕЛУВАЊЕ ДИПЛОМИ за завршени студии од прв и втор циклус - Thursday, March 22, 2018
 
Почитувани,

Ве известуваме дека на 30 март 2018 година во 12:30 во Големиот амфитеатар на Факултетот ќе се одржи свечено доделување на дипломите на магистрантите кои се стекнале со академски степен магистер и на студентите кои дипломирале на прв циклус (додипломски) студии на Факултетот.
По тој повод Ве покануваме да присуствувате на свеченоста, која ќе се одвива по следниот протокол:
- Ве молиме да дојдете еден час порано (11.30 часот) за да добиете свечени одори. При подигањето на одората потребно е да приложите документ за лична идентификација (лична карта или пасош);
- Вашето присуство е задолжително за целото времетраење на свеченоста; 
- Веднаш по врачувањето на дипломата се потпишувате во главната книга на дипломирани студенти на самото место;
- На свеченоста во амфитеатарот може да Ве придружуваат најмногу двајца возрасни.

Напоменуваме дека сите трошоци по повод тој ден (патни и други трошоци) се Ваша обврска.

Со особена почит, 
Декан на Филолошкиот факултет
проф. д-р Анета Дучевска

------------------------- • ------------------------- 
 
Денови на франкофонијата - Monday, March 12, 2018
 

Денови на франкофонијата на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“

Програма | Programme

 

 ------------------------- • -------------------------
 
Четврта студентска филолошка конференција „Како си ми?“ - Wednesday, February 14, 2018
 
ПОКАНА
за учество на
Четвртата студентска филолошка конференција „Како си ми?“ 


Почитувани студенти ве покануваме на четвртото издание на студентската филолошка конференција „Како си ми?“ што ќе се одржи на 14.4.2018 г. во Салата за седници на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“. 

 
Информации на следниот линк и на блогот kakosimi.wordpress.com
 
------------------------- • -------------------------
 
КОНКУРС за доделување стипендии за едносеместрални преддипломски/дипломски студии - Friday, February 09, 2018
 
Врз основа на Програмата за соработка од областа на науката, технологијата и образованието помеѓу Министерството за образование и наука на Република Македонија и Министерството за наука, образование и спорт на Република Хрватска, потпишана на 23 февруари 2015 година во Скопје, Министерството за образование и наука  на Република Македонија распишува:


К О Н К У Р С
за доделување на стипендии за едносеместрални преддипломски/дипломски студии и студискo усовршување  во Република Хрватска за академската 2018/2019 година

Информации на следниот линк.

------------------------- • -------------------------
 
Соопштение за почеток на настава по изборни предмети - Wednesday, February 07, 2018
 
СООПШТЕНИЕ

Наставата по изборните предмети од прв циклус студии
започнува на 19 февруари 2018 година (понеделник).
 
------------------------- • -------------------------
 
ПОВИК за учество во Програмата за менторство на ЗПРМ и ФлФ - Wednesday, February 07, 2018
 
Здружението на преведувачи и толкувачи на Република Македонија (ЗПРМ) и Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје (ФлФ) објавуваат 

ПОВИК
за учество во Програмата за менторство на ЗПРМ и ФлФ

Програмата за менторство на ЗПРМ и ФлФ е осмислена како одговор на оскудните можности за пракса за студентите по преведување и толкување во нашата земја. Таа е замислена да служи како мост меѓу академскиот и професионалниот живот на овие студенти. Преку симулација на автентичен професионален ангажман, Програмата им нуди можност на студентите да дојдат во контакт со искусни колеги, да соработуваат и да учат од нив и одблиску да добијат вистинска слика за сите аспекти на професијата преведувач/толкувач.
Право на учество имаат студентите на четврта година од Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје на Катедрата за преведување и толкување или на насоките за преведување/толкување од другите катедри на Факултетот. Учеството во Програмата е доброволно. Студентите не добиваат финансиски надомест за своето учество во Програмата.
Програмата се реализира со преведувачи/толкувачи волонтери кои се членови на ЗПРМ. 

Информации и пријавување на следниот линк.
 
------------------------- • -------------------------
 
Соопштение за почеток на настава - Thursday, February 01, 2018
 
СООПШТЕНИЕ
 
Наставата по задолжителните предмети од Прв циклус
почнува на 5 февруари (понеделник) 2018 г.
 
------------------------- • -------------------------
 
КОНКУРС за летна студентска пракса/стажирање во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ (KA 103) - Wednesday, January 24, 2018
 
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” ВО СКОПЈЕ
 
објавува
 
КОНКУРС
 
ЗА ЛЕТНА СТУДЕНТСКА ПРАКСА/СТАЖИРАЊЕ
ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ (KA 103)
ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА 
 
Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ KА 103 на Европската комисија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распишува конкурс за доделување стипендии за студенти за реализирање летна студентска пракса/стажирање во програмски земји-учеснички во програмата Еразмус+. 
Времетраење на мобилноста за студенти: минимум 2, максимум 3 месеци (јуни, јули и август 2018 година).

КРИТЕРИУМИ ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ ЕРАЗМУС+ СТУДЕНТСКА ПРАКСА/СТАЖИРАЊЕ на следниот линк.
 
------------------------- • -------------------------
 
Десетти научен собир на млади македонисти – Kонференција во чест на проф. Лилјана Минова-Ѓуркова - Thursday, January 18, 2018
 
Почитувани,
Ве покануваме да учествувате на Десеттиот научен собир на млади македонисти – Конференција во чест на проф. Лилјана Минова-Ѓуркова, што ќе се одржи на 10–11 мај 2018 година на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје.
 
Информации на следниот линк.
Пријава за учество на следниот линк.
 
------------------------- • -------------------------
 
СООПШТЕНИЕ за студентите кои студираат на втор циклус студии според ЕКТС - Tuesday, January 16, 2018

  

Информации за пријавување испити, полагање, и запишување летен семестар на следниот линк.
 
------------------------- • -------------------------  
 
СООПШТЕНИЕ за студентите кои студираат на трет циклус - докторски студии - Thursday, December 28, 2017
 
Информации за заверка на зимски семестар и пријавување испити, полагање, и запишување летен семестар на следниот линк.
 
------------------------- • -------------------------  
 
ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ И ЗАПИШУВАЊЕ ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ЗА УЧ. 2017/2018 - Tuesday, December 26, 2017

ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ И ЗАПИШУВАЊЕ ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018

Електронско бирање предмети iKnow/eIndex: 20.1. – 16.2.2018 

Поднесување документи во Студентски прашања со задолжително електронски избрани предмети:
1 година: 1.02. - 5.02.2018
2 година: 6.02. - 8.02.2018
3 година: 9.02. - 13.02.2018
4 година и повеќе: 14.02. – 16.02.2018

Ве молиме за задолжително почитување на термините по студиски години!
 
Информации на следниот линк.
 
------------------------- • -------------------------  
 
ПРИЈАВУВАЊЕ ИСПИТИ ЗА СЕСИЈАТА ЈАНУАРИ 2018 - Tuesday, December 26, 2017
 
Испитна сесија - јануари 2018
Прва декада: 9.1. – 18.1.2018
Втора декада: 20.1. – 31.1.2018
 
Електронско пријавување испити:
4.12.20178.1.2018 до 23:59 ч. 
Од 9.1.2018 – казнен рок за пријавување
 
Информации за пријавувањето испити за сесијата ’Јануари 2018‘ на следниот линк.
 
------------------------- • -------------------------
 
Гостување на д-р Ана Канарева-Димитровска од Универзитетот Архус, Данска - Thursday, December 21, 2017
 
Почитувани,

Ве известуваме дека д-р Ана Канарева-Димитровска, раководител на данската канцеларија на Европскиот центар за модерни јазици при Универзитетот Архус во Данска, ќе гостува на Катедрата за романски јазици и книжевности со предавање на тема „La compétence de communication interculturelle à travers les échanges interculturels en ligne“.  
Предавањето ќе се одржи в четврток, 21 декември 2017 г., во 14.30 ч. во библиотеката за романски јазици и книжевности. 

Со почит,
Деканат на Филолошкиот факултет
 
------------------------- • -------------------------  
 
Студентска претстава по предметот Италијанска драма и театар - Thursday, December 21, 2017
 
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ и Катедрата за италијански јазик и книжевност ве покануваат на студентска претстава по предметот Италијанска драма и театар: CHICHIBIO E LA GRU.
 
Настанот е од хуманитарен карактер.
 
Мултимедијален центар, петок 22.12.2017 г. во 17:00 ч.
Влез: слободен.

 
------------------------- • ------------------------- 
 
КОНКУРС за млади преведувачи од чешки на македонски јазик - Monday, December 18, 2017
 
КОНКУРС ЗА МЛАДИ ПРЕВЕДУВАЧИ: Награда „Сузана Рот“ 2018

Чешките центри (ЧЦ) и Чешкиот книжевен центар (ЧКЦ) при Моравската библиотека во Брно го објавуваат петтото издание на Меѓународниот конкурс за млади преведувачи од чешки јазик за наградата „Сузана Рот“. Конкурсот го носи името на познатата швајцарска бохемистка и преведувачка Сузана Рот (1950-1997), која има голем придонес во популаризацијата на чешката литература во странство. 

Конкурсот е наменет за преведувачи-почетници и бохемисти до 40 години кои до овој момент немаат објавено преведена книга. Заинтересираните за учество на конкурсот ќе преведат еден ист текст од книга на современ чешки автор што е објавена во периодот меѓу ноември 2016 и ноември 2017 г. Книгата е избрана од специјална комисија чии членови се номинирани од ЧЦ и ЧКЦ. Преводите што ќе учествуваат во конкурсот ќе бидат оценети од компетентно жири, чиј состав за Македонија ќе го определи Дипломатското претставништво на Р. Чешка во Р. Македонија. Жирито нема да разгледува веќе објавени преводи. За секоја држава каде што се одржува конкурсот, може да биде избран само еден победник.
 
Информации за Конкурсот за млади преведувачи на следниот линк.
 
------------------------- • ------------------------- 
 
Соопштение - Friday, December 15, 2017
 
Почитувани,
 
Патрониот празник на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ 19.12.2017 г. (вторник) се одбележува со свечености во Салата за седници.
Вторник, 19.12.2017 г. е неработен ден, не се одржува настава и Отсекот за студентски прашања не работи.
 
Со почит,
Деканат на Филолошкиот факултет
 
------------------------- • -------------------------
 
СВЕЧЕНО ДОДЕЛУВАЊЕ ДИПЛОМИ за завршени студии од прв и втор циклус - Monday, December 11, 2017
 
Почитувани,

Ве известуваме дека на 22 и 25 декември 2017 г. во 12:30 ч. во Големиот амфитеатар на Факултетот ќе се одржи свечено доделување на дипломите за завршени студии од прв и втор циклус.
По тој повод Ве покануваме да присуствувате на свеченоста која ќе се одвива по следниот протокол:
- Ве молиме да дојдете еден час порано (во 11:30 часот) за да добиете свечени одори. При подигањето на одората потребно е да приложите документ за лична идентификација (лична карта или пасош);
- Вашето присуство е задолжително за целото времетраење на свеченоста; 
- Веднаш по врачувањето на дипломата се потпишувате во главната книга на дипломирани студенти на самото место;
- На свеченоста во амфитеатарот може да Ве придружуваат најмногу двајца возрасни.
Напоменуваме дека сите трошоци по повод тој ден (патни и други трошоци) се Ваша обврска.

Со особена почит, 
Декан на Филолошкиот факултет
проф. д-р Анета Дучевска

 
------------------------- • -------------------------
 
Резултати од КОНКУРСОТ за наградата „Блаже Конески“ за 2017, есеј на тема - Monday, December 11, 2017
 
Комисијата за КОНКУРСОТ за наградата „Блаже Конески“ (2017) донесе одлука за доделување на првите три награди, и тоа:
1. Прва награда: шифра W0I1N0Y6
2. Втора награда: шифра оџак
3. Трета награда: шифра Гроф и шифра Сончкоглетка

Се молат кандидатите пријавени под наведените шифри да се пријават во Отсекот за студентски прашања, кај Сова Трајковска и како доказ да го приложат четвртиот примерок од есејот во најкраток можен рок.
 
------------------------- • -------------------------
 
Отворен ден ЕРАЗМУС+ на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - Thursday, November 23, 2017
Националната агенција за образовни програми и мобилности објави Повик за предлог-проекти за 2018 година преку програмата ЕРАЗМУС+
 
По тој повод, заедно со Националната агенција, организираме Отворен ден ЕРАЗМУС+ на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје. 
 
Настанот е наменет за наставниот кадар од факултетите при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје и ќе се одржи на 29.11.2017 год. (среда) во 11.30 во Салата за седници на Филолошкиот факултет.
 
Ве покануваме да присуствувате на презентацијата и да се запознаете со можностите за аплицирање за проекти на високообразовни институции преку програмата ЕРАЗМУС+.
 
Деканат на Филолошкиот факултет
 
------------------------- • -------------------------
 
Гостување на Клаудио Магрис, писател и професор емеритус на Универзитетот во Трст - Tuesday, November 14, 2017

 

Почитувани колеги,
 
Со задоволство ве покануваме на книжевна средба со Клаудио Магрис, писател и професор емеритус на Универзитетот во Трст, кој ќе гостува на нашиот Факултет на  17 ноември (петок) во 11 часот во Салата за седници со предавање на тема Како се раѓа книгатa? Размисла, проект, писмо (Come nasce un libro? Pensare, progettare, scrivere). Предавањето ќе биде на италијански јазик.
Истовремено, ве покануваме и на средбата на  16 ноември (четврток) во 19 часот во Малата сала на Македонската филхармонија, кадешто за излагањето на тема Книжевност, граници, идентитети ќе биде обезбеден симултан превод на македонски јазик.
Во прилог е поканата.
 
Срдечен поздрав,  
Деканат на Филолошкиот факултет.
 

Поканата е на следниот линк.

------------------------- • -------------------------

 
ЈАВЕН ПОВИК за учество на XXI Ораторска вечер ,,Иво Пухан” - Tuesday, November 07, 2017

 

Правен факултет ,,Јустинијан Првиво Скопје

Организациониот одбор на Ораторската вечер „Иво Пуханобјавува

 ЈАВЕН ПОВИК

за учество на XXI Ораторска вечер ,,Иво Пухан

Информации на следниот линк 

------------------------- • -------------------------

 
КОНКУРС за наградата „Блаже Конески“, есеј на тема (една тема, по избор) - Tuesday, October 31, 2017
  
Филолошки факултет „Блаже Конески“
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
распишува
 
КОНКУРС
за наградата „Блаже Конески“,
есеј на тема (една тема, по избор)
 
1. Конески и предизвиците на есејот
2. Конески за јазикот и јазикот на Конески
3. Конески и препевот
4. Мајсторот на зборот во мојата имагинација
 
КОНКУРСОТ ТРАЕ ДО 30 НОЕМВРИ 2017 ГОДИНА
 
Информации на следниот линк 
------------------------- • -------------------------
 
СООПШТЕНИЕ ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА oд 1.XI.2017 - Monday, October 30, 2017
  

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ И СТРАНКИ 
СЕКОЈ РАБОТЕН ДЕН
11:00 – 13:00 ч.


ПРИЕМЕН ТЕРМИН ЗА ВРЕМЕ НА
УПИСИ, ЗАВЕРКА НА СЕМЕСТАР И
ИСПИТНА СЕСИЈА
СЕКОЈ РАБОТЕН ДЕН
11:00 – 16:00 ч.
 ...линк 
------------------------- • -------------------------
 
ЈУБИЛЕЈ НА ИБЕРИСКИТЕ ЈАЗИЦИ НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ - СКОПЈЕ - Tuesday, October 24, 2017

Почитувани колеги,

Катедрата за романски јазици и книжевности има чест да  ве покани на одбележувањето на јубилејот на ибериските јазици на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ (35 години настава по шпански јазик и 10 години настава по португалски јазик) што ќе се одржува на 26 и 27 октомври 2017 г.  
 
По отворањето на 26 октомври 2017 г. во 10.00 часот во Салата за состаноци на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ ќе следува настап на студентите истиот ден во 19.30 часот во Јавна соба (Public room) (ул. 50-та Дивизија, бр. 22, Скопје) и проекцијата на филмови на шпански и на португалски јазик на 27 октомври 2017г.

Срдечен поздрав,

Катедра за романски јазици и книжевности,

Раководител проф. д-р Ирина Бабамова

Програма

------------------------- • ------------------------- 

 
Оглас за пракса во МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ - Thursday, October 19, 2017

 Месечниот надоместок кој ќе го примаат студентите изнесува 10.000 денари.    ...линк 

------------------------- • -------------------------

 
Соопштение: Планинарска тура Водно 2017 - Thursday, October 19, 2017
На 27.10.2017 година (петок), ќе се одржи спортско-рекреативен и забавен ден, 32. есенска студентска планинарска тура Водно 2017. Традиционално, покровител на Планинарската тура е Ректорот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
Оваа спортска активност се одржува по повод „13 Ноември“- Денот на ослободувањето на Град Скопје.
Студентите од прва година задолжително треба да го понесат својот индекс. Почетокот на планинарската тура „Водно 2017 година“ е во 10 часот на платото пред хотелот на Средно Водно.
 
Срдечен поздрав,
Деканат на Филолошкиот факултет
------------------------- • -------------------------
 
Соопштение за студенти прва година - Tuesday, October 17, 2017

 Задолжително пријавување на систематски преглед     линк

------------------------- • -------------------------
 
консултации на катедра по Италијански - Monday, October 09, 2017
Едносеместрални стипендии на Универзитетот во Саленто - Thursday, September 28, 2017
Се известуваат студентите на Филолошкиот факултет во Скопје дека имаат можност да се пријават на конкурс за едносеместрални стипендии на Универзитетот во Саленто. Предуслов за конкурирање е познавање на италијанскиот јазик на ниво B1. Рокот на конкурсот е продолжен до 09.10.2017.
 

 

 
Курс по Јапонски јазик - Tuesday, September 26, 2017

 линк       facebook

 
соопштение за прва година - Tuesday, September 19, 2017

 СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА


Ве известуваме дека презентацијата на изборните предмети за студентите од прва година ќе се одржи на 22.9.2017 г. со почеток во 11 часот во Големиот амфитеатар (А3). 

Срдечен поздрав, 
Деканат на Филолошкиот факулет
 
објава - Tuesday, September 19, 2017

Запишување на зимски семестар 2017/18 година  повеќе...

 
Распоред на часови за задолжителни предмети,зимски семестар 2017/18 - Monday, September 18, 2017
соопштение трет уписен рок - Tuesday, September 12, 2017

download на конечни резултати   Третиот уписен рок за прием на кандидати на Филолошкиот факултет,,Блаже Конески“, ќе биде само на 15.09.2017 од 08-14.00 часот во Одделението за студенски прашањаРешението за прием на кандидати (конечна ранг листа) на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при УКИМ за третиот уписен рок ќе биде објавена на 15.9.2016 година во 15.00 часот, а запишувањето на примените кандидати ќе се врши на 18.9.2017 година.   линк до слободни места    термини       документи      правилник 1 родител       конкурс  

 
конечни резултати втор уписен рок 2017/18 - Monday, September 11, 2017

Почитувани кандидати за упис,

Преку iKnow системот се објавени листите по групи со конечни резултати од вториот уписен рок на Филолошкиот Факултет "Блаже Конески" - Скопје!

Резултатите (download ZIP file) се исто така објавени на огласната табла на факултетот!

 
упис на примените на 13-14 Септември 2017 год. - Monday, September 11, 2017

Сите кандидати кои што се примени по разни основи на вториот уписен рок на Филолошкиот факултет ,,Блаже Конески“  должни се да  се запишат на 13-14 Септември 2017 год. помеѓу 11.00-16:00 часот во Одделението за суденски прашања на факултетот.

документи за упис      партиципација      ИКСА       водич          админ.такса

 
едносеместрални стипендии во Италија - Saturday, September 09, 2017

Се известуваат студентите на Филолошкиот факултет во Скопје дека имаат можност да се пријават на конкурс за едносеместрални стипендии на Универзитетот во Саленто. Предуслов за конкурирање е познавање на италијанскиот јазик на ниво B1. Конкурсот е отворен до 15.09.2017.

Повеќе информации на:
 
упис во втор и трет циклус на ФЛФ - Saturday, September 09, 2017
приемен ден за новите студенти - Friday, September 08, 2017
СЕ ИЗВЕСТУВААТ БРУЦОШИТЕ НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ 

„БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ ДЕКА ПРИЕМНИОТ ДЕН ЗА НОВИТЕ СТУДЕНТИ ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 18 СЕПТЕМВРИ (понеделник) СО ПОЧЕТОК ВО 12.00ч ВО ГОЛЕМИОТ АМФИТЕАТАР 

 
поелиминарни резултати втор уписен рок 2017/18 - Wednesday, September 06, 2017

 Денес во 10:00 часот преку iKnow системот е објавена листата на прелиминарни резултати од вториот уписен рок на Филолошкиот Факултет "Блаже Конески" - Скопје! Рокот за жалба е 24 часа и истекува на 07/09/2017 во 10:00 часот!

линк до прелиминарните резултати

 
Нов испит по Македонски Јазик ТЕМАК - Monday, September 04, 2017

ТЕМАК Писмениот дел на 12.9.2017 година (вторник) почеток  10:00 во Амфитеатар 2 (А2) при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - Скопје.        формулар/пријава                         соопштение                         уплатница

 
втор уписен рок 2017/2018 на Филолошки Факултет "Блаже Конески" - Friday, September 01, 2017
Еразмус+ Конкурс 2017/2018 - Thursday, August 31, 2017

 

 
конечни резултати од прв уписен рок 2017/2018 година - Friday, August 25, 2017

Почитувани кандидати за упис,

Преку iKnow системот се објавени листите по групи со конечни резултати од првиот уписен рок на Филолошкиот Факултет "Блаже Конески" - Скопје!

Резултатите (link) се исто така објавени на огласната табла на факултетот!

 
прелиминарни резултати за уписниот рок 2017/2018 - Wednesday, August 23, 2017

Денес во 10:00 часот преку iKnow системот е објавена листата на прелиминарни резултати од првиот уписен рок на Филолошкиот Факултет "Блаже Конески" - Скопје!

Рокот за жалба е 24 часа и истекува на 24/08/2017 во 10:00 часот!

линк до прелиминарните резултати

 
Во период 4-14 Септември 2017 (20 часа) - Thursday, August 17, 2017

Учете француски јазик!

За сите студенти и идни студенти на УКИМ. Интензивна настава по француски јазик за почетници.            link1           link2

 
Испит ТЕМАК одржан на 15.08.2017 - Thursday, August 10, 2017
Уписи прв циклус студии Филолошки „Блаже Конески”- Скопје 2017/18 - Sunday, August 06, 2017

 Уписи на прв циклус студии на Филолошкиот факултет „Блаже Конески”- Скопје во учебната 2017/2018

- КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје во учебната 2017/2018 година

- Термини за поднесување на документи за 1, 2 и 3 уписен рок 2016-2017

- Потребни документи за пријавување на кандидатите на Конкурсот за запишување на студенти во првиот уписен рок

КАНИДАТИТЕ КОИ ЌЕ КОНКУРИРААТ ВО КВОТАТА СТУДЕНТИ ЧИЕ РОДИТЕЛСКО ПРАВО ГО ВРШИ САМО ЕДЕН РОДИТЕЛ, ТРЕБА ПОКРАЈ ДРУГИТЕ ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ДА ДОСТАВАТ И:  ПОТВРДА/УВЕРЕНИЕ ОД УЈП ЗА ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ЗА СЕКОЈ ПОЛНОЛЕТЕН ЧЛЕН НА СЕМЕЈСТВОТО, ВКЛУЧИТЕЛНО И ПОТЕНЦИЈАЛНИОТ СТУДЕНТ.

- ПРАВИЛНИК за начинот на проверка на основните критериуми и запишување во квоти на студентите чие родителско право го врши само еден родител, како и посебните критериуми за остварување на ова право

 
Турски јазик и книжевност Септември 2017 - Friday, August 04, 2017
Конкурс мобилност Erazmus+ 2017/18 - Friday, July 21, 2017
распоред сесија 8-9/2017 шпански јазик и книжевност - Wednesday, July 12, 2017
распоред сесија 8-9/2017 романски јазици и книжевност - Monday, July 10, 2017
пријавување испити сесија август/септември 2017 - Thursday, July 06, 2017
ТЕМАК објава - Tuesday, June 27, 2017

 ТЕМАК ИСПИТ ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК КАКО СТРАНСКИ ЈАЗИК испитот повторно ќе се организира и во август, терминот за полагање на испитот е 15. август во 10.оо часот. Рокот за поднесување документи е 10.8.2017 година.

 формулар / пријава                    известување            уплатница

 
резултати испит Темпус - Thursday, June 15, 2017

РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕСТОТ ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК КАКО СТРАНСКИ 6.6.2017 г.

  линк

 
распоред катедра Романски - Monday, June 12, 2017

КАТЕДРА ЗА РОМАНСКИ ЈАЗИЦИ И КНИЖЕВНОСТИ:

 Распоред на испитна сесија Август/Септември 2017

 
ЕРАЗМУС+ Отворен ден „Данте Алигиери“ - Thursday, May 25, 2017

 

Презентација на програмите ЕРАЗМУС+ и Отворен ден на Институтот „Данте Алигиери“                  линк  

 

 
славистички собир - Wednesday, May 24, 2017
летна школа Универзитет Единбург - Tuesday, May 23, 2017
промоција на дипломи - Friday, April 28, 2017

 ПРОМОЦИЈА НА МАГИСТРИ И ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ - СКОПЈЕ

5 МАЈ 2017 во 12.30ч во Големиот амфитеатар
Список на дипломирани
 
соопштение - Saturday, April 22, 2017
Меѓунар. симпозиум Турски Јазик - Thursday, April 20, 2017

Во Мај 2017, Меѓународен симпозиум „40 години Катедра за турски јазик и книжевност“        Прв повик        Формулар

International '40 Years Department of Turkish Language and Literature' Symposium                First call            Application form

Uluslararası “40 Yıl Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü” Sempozyumu                                                       Brinici Cagri        Basvuru Formu

 
објава за пракса во ЏММк - Wednesday, April 12, 2017

 Врз основа на меморандум за соработка за пракса на студенти со Џонсон Мети Македонија, прием на апликации до 14 Мај 2017, линк за аплицирање

 
повик за учество - Sunday, April 02, 2017
соопштение - Saturday, April 01, 2017
известување - Friday, March 31, 2017

Почитувани студенти и колеги, следнава недела на Катедрата за англиски јазик и книжевност ќе гостува проф. Пиотр Кеп (Piotr Cap) од Универзитетот во Лоџ, Полска (University of Lodz, Poland) кој ќе одржи три предавања од областа на Прагматиката и Дискурсната анализа во следниве термини: 

  1. Понеделник,03.04.2017,од 09.40 во П4 Тема: Implicature in Public Discourse 
  2. Вторник, 04.04.2017, од 13ч. во П4 Тема: Conceptual Metaphor in Political Discourse 
  3. Среда, 05.04.2017 од 13ч. во англиската библиотека Тема: Proximization Theory. US vs. THEM in political discourse

Сите заинтересирани можат слободно да присуствуваат на предавањата. 

Катедра за англиски јазик и книжевност

 

 
како си ми? - Wednesday, March 15, 2017
за стиденти од I година - Wednesday, March 01, 2017

 На 04.05.2017 (четврток) на Средно Водно пролетен хепенинг за студенти од I годинана на УКИМ              линк

 
01.04.2017 Панел-дискусии - Monday, February 06, 2017

 
соопштение летен семестар 2017 - Friday, January 27, 2017
соопштение - Thursday, January 26, 2017

 Предавањата за летниот семестар во учебната 2016/2017 година започнуваат на 6-ти Февруари 

 
соопштение - Monday, January 16, 2017

распоред на испитна сесија Јануари 2017та на

Катедра за романски јазици и книжевност

француски       шпански       изборни предмети

 

 
соопштение - Tuesday, December 20, 2016

 

На 22.12.2016 (четврток)  Михаил Лушин, аташе при амбасадата на Руската Федерација во Р. Македонија,ќе одржи предавање на тема:

 „РУСКИТЕ ВОЈНИЦИ НА МАКЕДОНСКА ЗЕМЈА“.

Предавањето ќе се одржи во Сала за седници на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје со почеток во 14 часот. 

Ве покануваме да присуствувате на настанот.

 
еразмус - Friday, December 09, 2016


Конкурс за магистерски студии во странство преку програмата ЕРАЗМУС МУНДУС. Неопходни се познавања на англискиот и на германскиот јазик. 

Повеќе информации...

 
соопштение - Wednesday, December 07, 2016

 

Пријавување на испити за јануарска сесија 2017 година.

Соопштение...

 
соопштение - Tuesday, December 06, 2016

 

Свечено доделување дипломи на студентите и магистрандите од Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје

Повеќе...

 
соопштение - Tuesday, December 06, 2016

 

Извештај на комисијата за доделување на наградата „Блаже Конески“ - 2016 г.

Повеќе...

 
соопштение - Friday, December 02, 2016

 

МОЖНОСТИ ЗА РАБОТА И СТАЖИРАЊЕ ВО ЧЕШКА
 

http://www.internship.muni.cz/

 
соопштение - Thursday, December 01, 2016
соопштение - Tuesday, November 08, 2016
 
Почитувани,

Ве известуваме дека поради лошите временски услови планинарската тура Водно 2016, која беше предвидена за 9.11.2016 г. се одложува за друг ден, а наставата ќе се одвива тековно.
 
Конкурс - Monday, November 07, 2016

 

Конкурс за наградата „Блаже Конески“

Повеќе...

 
соопштение - Thursday, November 03, 2016

 

 
соопштение - Thursday, November 03, 2016
 
НАГРАДА ВАВИЛОН 2017

Конкурсот за наградата Вавилон за најдобар млад преведувач за 2017 година е објавен на 26 септември о.г. и уште е во тек. Во врска со тоа, Здружението на преведувачи МАТА организира информативна средба за сите заинтересирани, која ќе се одржи на 8 ноември (вторник) во ЕУ инфо-центарот со почеток во 16:00 часот. За секој првонаграден превод следи парична награда во износ од 500 евра.

 
Предавање - Friday, October 28, 2016

 

На 1.11.2016 година (вторник) проф. Бранко Тошовиќ  од Универзитетот во Грац (Австрија) ќе одржи предавање на тема „Корпусна лингвистика“. 

Предавањето ќе се одржи во Салата за седници со почеток во 9 часот. 
Ве покануваме да присуствувате на настанот.
 
колоквиуми - Thursday, October 27, 2016

 

ТЕРМИНИ ЗА КОЛОКВИУМИ
 
I колоквиумска недела14.11.2016  -19.11.2016
II колоквиумска недела: 26.12.2016  - 30.12.2016 
 
апликација - Wednesday, October 26, 2016

 

Излезе првиот деловен речник (анг-мак, и обратно) во форма на мобилна апликација! За повеќе информации и линк за симнување на апликацијата на iOS и Android системите, посетете ја веб страната:www.macengdictionary.com

 
соопштение - Friday, October 21, 2016


Студентите што одбрале предмети по корејски/јапонски јазик ќе имаат средба со лекторките на 25.10.2016 (вторник) во 13:30 пред Библиотеката на Катедрата за општа и компаративна книжевност.

 
соопштение - Thursday, October 06, 2016

 

Задолжителен систематски преглед за студентите од прва година

Повеќе...

 
соопштение - Monday, October 03, 2016

 

СООПШТЕНИЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ЗА ЕРАЗМУС+

Ве информираме дека потребната документација треба да биде доставена во 3 примероци, и тоа: 3 оригинални примероци (пополнети електронски) од Договорот (Learning Agreement), Пријавата (Student Application Form) и Кратката биографија (CV -Europass Model), а од сите други наведени документи потребно е да доставите 1 оригинален документ и 2 копии. Во табелата за предметите што треба да ви бидат признаени задолжителен е потпис од предметниот професор.

Доколку имате избрано и друг факултет како алтернатива, потребно е да ни доставите договор (Learning Agreement) и за тој факултет. И во овој случај неопходен ви е потпис од предметните професори.

 

 

 
Предавање - Friday, September 30, 2016


Предавање на тема „Градење кариера како самостоен преведувач: улогата на технологијата и професионалната автономија“

Предавач: д-р Атила Пирот (Република Унгарија)

Повеќе...

 

 
конференција - Thursday, September 22, 2016

 

Почитувани,

Со особена чест и задоволство ве покануваме да присуствувате на настанот што го организираме по повод Европскиот ден на јазиците, кој ќе се одбележи на 26.9.2016 година (понеделник) со почеток во 10 часот во Салата за седници на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - Скопје.

 

Во прилог ви ја доставуваме програмата

 
 
уписи 2016 - Friday, September 16, 2016
соопштение - Friday, September 16, 2016

 

На 21.9.2016 (среда) од 10 часот во Амфитеатар 4 (на Филозофскиот факултет) ќе се одржи ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПРОГРАМИТЕ ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР - ЕРАЗМУС +. Ве покануваме да присуствувате на презентацијата со цел да се запознаете со можностите што ви ги нудат програмите.

 
уписи 2016 - Thursday, September 15, 2016

 

Трет уписен рок 2016 година

Резултати од успехот од средното образование (прелиминарна листа)

Соопштение

Листа

 
уписи 2016 - Wednesday, September 14, 2016

 

Трет уписен рок за учебната 2016/17 година

Поднесувањето на документи се врши на 15.09.2016 година од 08 до 16 часот

Потребни документи

Слободни места

 
конференција - Tuesday, September 13, 2016

 

Здружението на преведувачи на РМ организира Меѓународна конференција за преведувачи и толкувачи на која можат да учествуваат и студенти

Повеќе...

 

 
научен собир - Wednesday, September 07, 2016

 

Меѓународен научен собир „ЕВАЛУАЦИЈАТА ВО НАСТАВАТА ПО СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ И КНИЖЕВНОСТИ“

Повеќе...

 
соопштение - Wednesday, September 07, 2016

 

 

Почитувани студенти бруцоши,

Со особено задоволство ве известуваме дека првиот академски час ќе се одржи на 15 септември 2016 година (четврток) во 12:00 часот во Големиот амфитеатар на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје. Ве покануваме сите да присуствувате на овој свечен час и заедно да го одбележиме почетокот на новата академска година.

 
уписи 2016 - Wednesday, September 07, 2016
упис 2016 - Tuesday, September 06, 2016

 

Втор уписен рок

Резултати од успехот од средното образование (прелиминарна листа)

Соопштение

Листа

 
упис на семестар - Thursday, September 01, 2016

 

Запишување на зимски семестар 2016/17 година

Повеќе...

 
уписи 2016 - Wednesday, August 31, 2016

 

Втор уписен рок за учебната 2016/17 година

Поднесувањето на документи се врши на 05.09.2016 година од 08 до 16 часот

Потребни документи

Слободни места

 
најдобро рангирани студенти - Friday, August 26, 2016

 

10-те најдобро рангирани студенти

Повеќе...

 
уписи 2016 - Tuesday, August 23, 2016
соопштение - Monday, August 22, 2016

ТЕМАК испит за познавање на македонскиот јазик како странски

Повеќе...

 
конкурс - Friday, August 19, 2016

Конкурс во рамки на програмата ЕРАЗМУС

Повеќе...

 
уписи 2016 - Friday, July 01, 2016
соопштение - Wednesday, June 29, 2016

Пријавување испити за августовска сесија

Повеќе...

 
соопштение - Thursday, June 02, 2016

Стипендии преку програмата ЦЕПУС

Повеќе...

 
пракса - Thursday, May 26, 2016

Програма за пракса во Џонсон Мети

Повеќе...

 
соопштение - Wednesday, May 25, 2016

Втор циклус студии по конференциско толкување

Повеќе...

 
соопштение - Friday, May 20, 2016

Соопштение за промоција на дипломирани студенти

Повеќе...

 
соопштение - Tuesday, May 17, 2016

СООПШТЕНИЕ

за странските државјани заинтересирани за студирање на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

Повеќе...

 
соопштение - Wednesday, May 04, 2016
известување - Wednesday, April 27, 2016

Пријавување на испити за јунска сесија 2016 година

Повеќе...

 
семинар по италијански јазик - Thursday, April 14, 2016

 

 
пракса - Wednesday, April 06, 2016

 Пријави се за практикантска програма „ОТВОРИ ВРАТА“

 
конкурс - Monday, April 04, 2016

Конкурс за запишување студенти на втор циклус студии на студиската програма по

конференциско толкување на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ на

 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2016/2017 година

 
Информација - Tuesday, March 15, 2016

 ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОДГОТВИТЕЛНАТА НАСТАВА ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА СТРАНСКИ 
ДРЖАВЈАНИ

Повеќе...

 
оглас - Wednesday, February 24, 2016

 

Оглас за сместување во Домот за докторанди

Повеќе...

 
научен собир - Wednesday, February 24, 2016

Покана за меѓународен научен собир 

ЕВАЛУАЦИЈАТА ВО НАСТАВАТА ПО СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ И КНИЖЕВНОСТИ

Повеќе...

 
соопштение - Monday, February 22, 2016
Повик - Friday, February 19, 2016

Повик за учество за франкофонски симпозиум

Повеќе...

 
работилница - Wednesday, February 17, 2016

Креативни работилници

Повеќе...

 
известување - Tuesday, February 02, 2016
известување - Tuesday, February 02, 2016
упис - Wednesday, January 27, 2016

Упис на летен семестар 2016 година

Повеќе...

 
Праска во seavus - Friday, January 22, 2016
известување - Tuesday, December 29, 2015

 Известување за стручната квалификација по добивање на диплома од Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - Скопје

Повеќе...

 
зависности - Friday, December 25, 2015

 Укинување на условеност на предмети

Повеќе...

 
пракса - Tuesday, December 22, 2015

Бирото за централна и источна Европа на Универзитетската агенција за Франкофонијата нуди професионална пракса во франкофонски претпријатија или институции.

Повеќе...

 
награда - Monday, December 14, 2015

 ИЗВЕШТАЈ НА КОМИСИЈАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА

НАГРАДАТА „БЛАЖЕ КОНЕСКИ” 2015 г.
 
пријавување испити - Monday, December 07, 2015

Пријавување на испити за јануарски испитен рок 2016.

Повеќе...

 
ден на дрвото - Tuesday, December 01, 2015

Ден на дрвото

Согласно со Заклучокот од седницата на Владата на Република Македонија одржана на 21.11.2015 година, поради спроведување на акцијата „Ден на дрвото-Засади ја својата иднина”, 2 декември 2015 година (среда), е неработен ден.   

 
конкурс - Wednesday, November 25, 2015

 Конкурс за наградата „Блаже Конески“

Повеќе...

 
german - Thursday, November 12, 2015

German in Heidelberg.

Повеќе... 

 
стпендија - Thursday, November 12, 2015

 СООПШТЕНИЕ за студентите од Катедрата за германски јазик и од Катедрата за преведување и толкување

Универзитетот во Вирзбург, Германија нуди можности за добивање стипендија. За повеќе информации можете да се обратите кај проф. д-р Емина Авдиќ. Соопштението е истакнато пред Библиотеката на Катедрата за германски јазик.
 
 
планинарска тура - Tuesday, November 03, 2015

Планинарската тура Водно 2015, која ќе се одржи на 5.11.2015 година. 

Повеќе...

 
вавилон конкурс - Monday, November 02, 2015

 ЕУ ИНФО ЦЕНТАРОТ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА ЕУ ИЗДРУЖЕНИЕТО НА ПРЕВЕДУВАЧИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ЗПРМ/МАТА) ГИ ПОКАНУВААТ МЛАДИТЕ ПРЕВЕДУВАЧИ И ПОТЕНЦИЈАЛНИ УЧЕСНИЦИ НАКОНКУРСОТ ВАВИЛОН  2016 ЗА НАГРАДА ЗА НАЈДОБАР МЛАД ПРЕВЕДУВАЧ  НА ИНФОРМАТИВНА СРЕДБА ЗА КОНКУРСОТ КОЈА ЌЕ  СЕ ОДРЖИ НА 02.11.2015(ПОНЕДЕЛНИК) ОД 16.00ч ВО ПРОСТОРИИТЕ НА ЕУ ИНФО ЦЕНТАРОТ. 

 
систематски - Thursday, October 22, 2015

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД за студентите од 1 година

Повеќе... 

 read more ...
бизнис план - Sunday, October 18, 2015

Министерството за економија ги известува заинтересираните студенти и млади претприемачи дека рокот за аплицирање по објавениот ЈАВЕН ПОВИК за избор на најдобри бизнис планови и за започнување на бизнис (http://www.economy.gov.mk/javni_konkursi/oglasi/4515.html) објавен на 22.06.2015 година,  се  продолжува до 22.10.2015 година.

Јавен повик за избор

Упатство

 
ЕРАЗМУС - Tuesday, October 06, 2015

 На 8.10.2015 г. (четврток) во 15:00 во библиотеката на Катедрата за англиски јазик и книжевност ќе се одржи информативна средба во врска со програмата за размена на студенти ЕРАЗМУС+. Доколку сте заинтересирани за оваа програма, ве покануваме да присуствувате на средбата.

 
кинески - Tuesday, October 06, 2015

 Прва средба со лекторот по кинески јазик во Четврток во 12:00 часот пред билбиотекат за Општа и компаративна книжевност.

 
јапонски - Thursday, October 01, 2015

 ИЗВЕСТУВАЊЕ 

за почетокот наставата по јапонски јазик 
во учебната 2015/2016 година (зимски семестар)
 
Студентите кои го избрале предметот Јапонски јазик 1 (почетен) или Јапонски јазик 3 ќе може да ја остварат првата средба со проф. д-р Еико Шимабукуро на 5.10.2015 (понеделник) во 12 часот пред Библиотеката за општа и компаративна книжевност. На средбата ќе се договорат термините за изведување на наставата. 
 
гостување - Thursday, October 01, 2015

 На 08.10.2015 година (четврток) акад. Ала Шешкен од Московскиот државен универзитет „М.В.Ломоносов“ ќе одржи предавање на тема „Блаже Конески - македонско-руски литературни врски“. 

Предавањето ќе се одржи во Салата за седници со почеток во 9 часот. 
Ве покануваме да присуствувате на настанот.
 
iknow нова адреса - Tuesday, September 29, 2015

 На iKnow системот можете да му пристапите преку новата адреса: https://www.iknow.ukim.mk/

 
конечна 3 рок - Monday, September 21, 2015

 Конечната ранг листа за третиот уписен рок можете да ја преземете тука.

 
упис зимски 2015 - Monday, September 14, 2015

 Упис на зимски семестар за учебната 2015/2016

Повеќе...

 
Публикација Вкрстувања - Thursday, September 03, 2015

Публикација Вкрстувања издадена во рамки на проектот Преведувањето и наставата по италијански како странски јазик, публикацијата можете да ја преземете тука.

 
конкурси втор и трет циклус - Tuesday, September 01, 2015

 Конкурс за студии од втор циклус

Повеќе...

Конкурс за студии од трет циклус

Повеќе...

 
упис 2015/2016 - Tuesday, August 04, 2015

 Запишување на прв циклус на студии на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - Скопје

Повеќе...

 
КОНКУРС ЗА ЕРАЗМУС+ - Thursday, August 27, 2015

 КОНКУРС ЗА ЕРАЗМУС+

Повеќе...

 
работа - Friday, July 31, 2015

Џонсон Мети - Администратор во комерција

Повеќе...

 
бизнис план - Friday, July 31, 2015

  Јавен повик за избор на најдобри бизнис планови и за започнување на бизнис

Повеќе...

 
темак - Wednesday, July 08, 2015

 СООПШТЕНИЕ

за странските државјани заинтересирани за студирање на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

 

 

Писмениот дел од тестот за познавање на македонскиот јазик како странски – ТЕМАК ќе се изведе на 4.8.2015 година (вторник) со почеток во 9:00 часот во Амфитеатарот А1 на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - Скопје. Заинтересираните кандидати треба да уплатат 2000 денари на жиро-сметка на Факултетот (прилог: уплатница) и на денот на испитот да носат со себе документ за лична идентификација (пасош или лична карта) и копија од уплатницата. 

 
riječki studentski interdisciplinarni kongres - Monday, June 29, 2015

 riječki interdisciplinarni kongres

 
studenata društvenih i humanističkih znanosti
 
D R U Š T V O    ( N E ) Z N A N J A
 
 
награден натпревар - Monday, June 29, 2015

 НАГРАДЕН НАТПРЕВАР ПО УМЕТНОСТ

Повеќе...

 
Пријавување испити за Августовската сесија 2015 - Monday, June 22, 2015

Пријавување на испити за Августовската испитна сесија 2015

Повеќе...

 
славистика - Thursday, March 19, 2015

 II меѓународна студентска конференција Jučer, danas, sutra - slavistika.

Повеќе...

 
систематски - Thursday, March 19, 2015

 Информации за систематски преглед за студентите од прва година.

Повеќе...

 
пракс - Tuesday, March 10, 2015

 Практикантска работа во Окта.

Повеќе...

 
пракса - Monday, February 09, 2015

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОБВРСКАТА НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ПОСЕТУВАЊЕ ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Повеќе...

 
еразмус - Thursday, January 15, 2015

 ЕРАЗМУС Мобилност

Повеќе...

 
познавање англиски - Tuesday, December 23, 2014

 Степен на познавање на англиски јазик на студентите коишто дипломирале на Катедрата за англиски јазик и книжевност.

Повеќе...

 
координатори - Tuesday, February 11, 2014

 Почитувани студенти,

За сите прашања во врска со студиските програми и планови можете да се обратите до координаторот  на соодветната катедра. Во прилог е даден списокот на ЕКТС-координатори и преимните термини кај секој од нив.

Со почит, 

 

 
приемни денови стручна служба - Wednesday, October 03, 2012

 ВАЖНО!

Приемни денови на стручната служба

повеќе...

 
ТЕМАК - Friday, August 21, 2015

 Писмениот дел од тестот за познавање на македонскиот јазик како странски – ТЕМАК ќе се изведе на 31.8.2015 година (понеделник) со почеток во 10:00 часот на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - Скопје. Заинтересираните кандидати треба да уплатат 2000 денари на жиро-сметка на Факултетот (прилог: образец од уплатница) и на денот на испитот да ја носат со себе потврдата за извршена уплата (уплатницата) и документ за лична идентификација (пасош или лична карта). 

 
резултати темак - Wednesday, August 05, 2015

 Резултатите од ТЕМАК можете да ги преземете тука.

 
erasmus - Thursday, May 14, 2015

 ИФОРМАЦИИ ЗА КОНКУРСОТ ЗА ЕРАЗМУС+

Во врска со реализацијата на Еразмус+ програмата за учебната 2015/2016
година, ве известуваме дека Конкурсот за мобилност на студенти и
наставен кадар ќе биде објавен во почетокот на септември 2015 година.
Тоа значи дека студентите можат да аплицираат за мобилност само во
летниот семестар за термин јануари-јуни 2016 година. Наставниот кадар ќе
може да реализира мобилност во текот на 15 октомври 2015-јуни 2016
година. Сите информации во врска со програмата можете да ги најдете на
интернет-страницата на Универзитетот www.ukim.edu.mk/megjunarodna
sorabotka/Erazmus+

Текстот на конкурсот за објавување на интернет-страницата на
факултетите ќе биде доставен кон крајот на август.

 
пријави - Thursday, May 07, 2015

 СООПШТЕНИЕ

Се известуваат студентите дека е строго забрането да се вршат корекции на пријавите за испит (корекции со коректор, пенкало кое се брише и сл.). Во случај да се констатира ваква неправилност студентот подлежи на дисциплинска одговорност. 
 
студирај полски - Monday, April 27, 2015

 
Известување - Friday, February 06, 2015

Известување 

Студентите од прва година кои немат извршено систематски преглед истиот да го извршат во текот на периодот од 16 до 20 февруари. По извршениот систематски преглед да дојдат во отсекот за студентски прашања за заверка на зимски семестар и упис на летен семестар 2014/15.

 
презапишување - Wednesday, September 10, 2014

 СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ ОД УЧ. 2013/2014

 

Почитувани студенти, ве потсетуваме на одредбата од чл. 323 од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ (УКИМ), со која е регулиран статусот на студентите запишани во уч. 2013/2014, а која гласи:

„Студент запишан со партиципација на трошоците за студирање, го губи статусот на студент запишан во државна квота и ги продолжува студиите со поднесување на трошоците за студирање (кофинансирање) ако: 

- еден предмет запишува по трет пат; 

- не положил најмалку 50% од запишаните кредити во одреден семестар, до почетокот на наредниот соодветен семестар (зимски, односно летен)“.

Одредбата од наведениот член е цитирана во чл. 4 од Договорот што го имате склучено со Факултетот при запишувањето.

 

Од Деканатот на Факултетот

 
втор циклус - термини - Monday, February 10, 2014

 Почитувани студенти на втор и на трет циклус универзитетски студии,

 Заради поголема ефикасност во работењето на Стручната служба на Факултетот, Деканатот воведе приемни денови во отсеците. Во врска со тоа, ве известуваме дека за вас приемни денови се понеделник и четврток од 8 до 10 часот и вторник од 12 до 14 часот.

Се надеваме на разбирање од ваша страна. 

 
прием - Thursday, September 19, 2013

 СРЕДБА СО ДЕКАНОТ, СО ПРОДЕКАНИТЕ ИЛИ СО СЛУЖБИТЕ ВО ДЕКАНАТ СЕ ОСТВАРУВА САМО ВО ИСКЛУЧИТЕЛНИ СИТУАЦИИ, И ТОА ПРЕКУ ЕЛЕКТРОНСКО ЗАКАЖУВАЊЕ НА СЛЕДНАВА АДРЕСА: kontakt@flf.ukim.edu.mk

Повеќе...

 
интервју - Monday, April 27, 2015

Интервју со амбасадорот на кралството Шпанија, реализирано од студентите на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“

Повеќе...

 
Ваучери - Monday, April 06, 2015

НОВО: Информации за издавање на вредносни бонови - ваучери за набавување на таблет компјутери

Повеќе...

Барањата можете да ги поднесете во студентската служба, секој работен ден од 11:00 до 14:00 часот.

Барањето можете да го преземете тука.

 
одлука - информации јавен карактер - Monday, October 22, 2012

Одлука Информации од јавен карактер

повеќе...

 
таксени марки - Monday, January 17, 2011
претстава - Monday, May 18, 2015
онлајн  
People Online People Online:
Visitors Visitors: 1
Members Members: 0
Total Total: 1

Материјали