1 Kultura Means Business Wholesale NFL/NHL/MLB/NBA/NCAA Jerseys

 

Ovaj studijski program omogućava stjecanje temeljnih znanja i kompetencija za specifičnosti upravljanja u različitim područjima kulture i umjetnosti te različitim modelima kulturne i umjetničke djelatnosti.

O Studiju

Kulturni i kreativni sektori su iznimno atraktivni za mlade ljude.

Creating growth, Ernst and Young, 2014

Zašto menadžment i produkcija u kulturi?

Preddiplomski stručni studij Menadžmenta i produkcije u kulturi profiliran je s obzirom na rastuće potrebe suvremenoga tržišta rada u području kulture i umjetnosti, koje podrazumijeva obrazovane menadžere za profesionalno sudjelovanje u procesima upravljanja u institucijama kulture odnosno vođenja i produkcije različitih projekata u kulturi.

menadžment + produkcija + kultura =

Kreativne i kulturne industrije su na razini politika EU prepoznate kao jedan od pokretača društvene i teritorijalne kohezije, kreativnosti i inovacija, s pozitivnim učincima prelijevanja na ostatak ekonomije i društva u cjelini.

Mapiranje kreativnih i kulturnih industrija u RH, Ekonomski institut, 2015

O Programu

Značenje doprinosa kreativnih i kulturnih industrija hrvatskome gospodarstvu potvrđuju i podaci o zaposlenosti.

Mapiranje kreativnih i kulturnih industrija u RH, 2015

Opis studijskog programa

Studijski program Menadžmenta i produkcije u kulturi temelji se na stručnim, znanstvenim i iskustvenim postignućima hrvatske i europske tradicije visokoga školstva što modelom studija promovira integraciju teorijskih znanja s praksom u struci, odnosno promovira suvremene i inovativne načine učenja koji, naposljetku, kroz stručnu praksu i kroz formu radionica uvode studenta u stručno osposobljavanje.

Pogledaj

Pogledajte što kažu stručnjaci iz kulturne industrije RH, kreativci, producenti i umjetnici o tome što sve čini posao menadžera u produkciji i kulturi.
image

Što vam nudimo?

Preddiplomski stručni studijski program: Menadžment i produkcija u kulturi je interdisciplinarni studij koji povezuje područje društvenih te humanističkih znanosti i umjetničko područje / trajanje: 3 godine odnosno 6 semestara / 180 ECTS bodova / stječe se stručni naziv stručni prvostupnik/prvostupnica odnosno baccalaureus/baccalaurea menadžmenta i produkcije u kulturi - kratica: bacc. oec. prod. cult. Studij se izvodi kao redoviti i izvanredni.

image

Nastavnici

Program provode renomirani nastavnici Poslovnog veleučilišta Zagreb, kao i vanjski suradnici iz brojnih kulturnih institucija s iskustvom iz stručne prakse. Postignut je optimalni bolonjski standard u odnosu broja nastavnika i broja studenata, što omogućuje rad u malim grupama i individualni pristup. Uz afirmirane profesore koji predaju teorijske predmete, predavat će i afirmirani stručnjaci iz prakse u određenim područjima kulture i umjetnosti kao naši vanjski suradnici.

image

O studiju, uvjetima upisa i školarini

Trajanje stručnog studija: 6 semestara
Upisna kvota: ukupno 30 redovnih i 30 izvanrednih studenata.
ECTS bodovi: 180

Upis u prvu godinu stručnog studija moguć je na dva načina: na temelju položene državne mature ili na temelju razredbenog postupka. Visina troškova studija za jednu akademsku godinu preddiplomskog stručnog studija Menadžmenta i produkcije u kulturi iznosi 24.995,00 kn. Plaćanje troškova studija moguće je na rate i putem kredita. Svi kandidati obvezni su prijaviti se preko internetske stranice www.pvzg.hr

image

Ernst and Young, 2014

Osim što su pokretači kulturne raznolikosti u Europi, kreativne i kulturne industrije su jedan od najdinamičnijih sektora gospodarstva Europske unije.

Jelinčić i Žuvela, 2012

Studijski programi umjetničkih akademija u Hrvatskoj su kvalitetni, ali nedostaju kolegiji kojima bi se studenti bolje pripremili za tržište i umjetničko poduzetništvo.

Wholesale NFL/NHL/MLB/NBA/NCAA Jerseys for sale,where to buy cheap jerseys. 11