1 HHI Wholesale NFL/NHL/MLB/NBA/NCAA Jerseys


 

HHI sudjelovao u radu Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Dana 02. prosinca 2019. godine u Državnoj geodetskoj upravi održana je druga sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena na kojoj je sudjelovao i predstavnik Hrvatskog hidrografskog instituta Pejo Bročić, načelnik Kartografskog odjela.

Teme koje su obrađene tijekom sjednice odnosile su se na Poslovnik o radu Povjerenstva, Godišnji plan rada te prijedlog preporuka za standardizaciju, a koje će biti napravljene tijekom 2020. godine.

Sastanak - geografska imena 

Održana konferencija Dani IPP-a 2019.

Jedanaesta konferencija posvećena infrastrukturama prostornih podataka održana je 13. i 14. studenog u Splitu u zajedničkoj organizaciji Državne geodetske uprave i Hrvatskog hidrografskog instituta.

Ovogodišnjoj konferenciji prisustvovalo je oko 200 sudionika iz javnog, privatnog i akademskog sektora.

Dani IPP-a sastojali su se od radionice posvećene subjektima i lokalnim promotorima Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) i centralnog dijela konferencije 11. NIPP i INSPIRE dana. 11. NIPP i INSPIRE dan održan je 14. studenog 2019., a na konferenciji je predstavljen novi portal Državne geodetske uprave – GeoHrvatska www.geohrvatska.hr koji je u probni rad pustio glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod.

Središnji dio konferencije bio je okrugli stol pod nazivom „Svatko može lako pronaći, razumjeti i koristiti prostorne podatke" na kojem su sudjelovali Vinka Kolić, ravnateljica Hrvatskog hidrografskog instituta, dr. sc. Vlasta Tutiš, načelnica Sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze u Državnom hidrometeorološkom zavodu, Jarmila Pezo, predsjednica uprave IGEA d.o.o., Dino Ravnić, suosnivač i predsjednik uprave GIS Cloud d.o.o. i dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., glavni ravnatelj Državne geodetske uprave.

U nastavku konferencije održano je 10 predavanja raspoređenih u dvije sesije koje su pokrile različite teme vezane uz prostorne podatke.

Ovogodišnja konferencija Dani IPP-a 2019. sufinancirana je iz Europskog socijalnog fonda.

Vijest prenesena sa web stranica DGU. 

Potpisan Sporazum o suradnji između Državne geodetske uprave i Hrvatskog hidrografskog instituta

Dana 13. studenog 2019. godine u prostorijama Hrvatskog hidrografskog instituta potpisan je Sporazum o suradnji između Državne geodetske uprave (DGU) i Hrvatskog hidrografskog instituta (HHI).

Sporazum su potpisali glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr.sc.Damir Šantek i ravnateljica Hrvatskog hidrografskog instituta Vinka Kolić, u nazočnosti zamjenika glavnog ravnatelja Antuna Vidakovića, pomoćnika ravnateljice za hidrografsku izmjeru mr.sc.Gorana Olujića, pročelnice Područnog ureda za katastar Dubrovnik Katje Bego te Pročelnice Područnog ureda za katastar Split Nade Ujević.

Sporazumom se uređuje međusobna suradnja između DGU i HHI vezano uz dohvat i korištenje podataka iz nadležnosti DGU, a u svrhu obavljanja poslova iz nadležnosti HHI kao i osnivanje i vođenje katastra infrastrukture za područje na moru. Cilj Sporazuma je ostvariti dostupnost prostornih podataka tijela javne vlasti, kao i dijeljenje i korištenje istih.

Galerija fotografija

Fotografija 

Edukacija i jačanje kapaciteta djelatnika Hrvatskog hidrografskog instituta

Od 29. do 30. listopada 2019. u Stavangeru (Norveška) održan je 16. sastanak radne skupine PRIMAR-a za tehnička pitanja. Sudjelovali su predstavnici 12 država i predstavnici industrije. Hrvatski hidrografski institut predstavljale su Ivana Kordić i Mendi Čala. Na sastanku su prezentirani novi servisi PRIMAR-a i trenutačno stanje provedbe projekta S-101. Prvog dana govorilo se o statusu ENC ćelija novih članica, suradnji između regionalnih elektroničkih navigacijskih centara, novim metodama i rješenjima distribucije ENC-a, kao i trenutačnom statusu implementacije S-102 servisa (CHS). Bilo je riječi i o trenutnim aktivnostima radnih skupina (HSSC11, S-101 PT4, ENCWG…). Drugog dana sastanka održana je radionica na temu nove generacije ENC-a prema IHO standardu S-101. Sudionici su se na radionici upoznali s izazovima S-101 tehnologije konverzijom podataka, strukturalnim i atributnim prikazom geometrije i topologije ENC-a, s posebnim naglaskom na sigurnost i zaštitu podataka S-101 sustava. Tom radionicom nastavljeno je usavršavanje i edukacija zaposlenika HHI-ja, kao i kvalitetna suradnja s PRIMAR-om, regionalnim koordinacijskim centrom koji osigurava dostupnost ENC-ova krajnjim korisnicima.

IvanaK_i_MendiC_Foto1IvanaK_i_MendiC_Foto2

 

U organizaciji Međunarodne hidrografske organizacije (IHO), pod pokroviteljstvom Zaklade NIPPON, od 28. do 31. listopada 2019. u Singapuru je održan drugi po redu CHART Project Alumni Seminar Seminar je pohađalo 42 polaznika, od ukupno 65 koji su od prvog CAT B tečaja (2009.) do danas (održano 10 edukacija) stekli status pomorskog kartografa CAT B, vrlo cijenjenu titulu, poželjnu za rad u hidrografskim uredima diljem svijeta. Hrvatski hidrografski institut predstavljao je djelatnik HHI-ja Ante Kolić. U tri dana seminara govorilo se budućnosti, strategiji i razvoju programa „Capacity Building“, suradnji sa Zakladom NIPPON te mrežnoj suradnji svih sudionika u budućnosti. Isto tako, bilo je riječi o akademskom i administrativnom pregledu CHART projekta te modernom pristupu održavanju standarda kompetencije za hidrografa i pomorskog kartografa CAT B. Svaki polaznik seminara imao je priliku prezentirati svoj rad u hidrografskom uredu iz kojeg dolazi. Time je nastavljen niz edukacija za zaposlenike HHI-ja u organizaciji IHO-a i odlična suradnja svih članica.

Ante_Kolic_Foto1Ante_Kolic_Foto2 

Ekstremne razine mora

U srijedu 13. studenog 2019. godine na mareografskim postajama u Splitu i Pločama zabilježene su ekstremne razine mora. Mareografska postaja Split je u 4:02 izmjerila razinu mora od 1.515 m iznad mareografske nule, odnosno 91.1 cm iznad srednje razine mora. To je najveća razina mora izmjerena od 1955. godine od kada je ova postaja započela s kontinuiranim mjerenjima. Mareografska postaja Ploče je u 3:29 izmjerila razinu mora od 2.128 m iznad mareografske nule, odnosno 88.7 cm iznad srednje razine mora. To je najveća razina mora izmjerena od 2002. godine od kada je ova postaja započela s kontinuiranim mjerenjima.

Rekordni val na Jadranu

Hrvatski hidrografski institut izmjerio je 12.11.2019. godine u 16h rekordni val na Jadranu. Ovaj val zabilježen je u akvatoriju grada Dubrovnika pokraj otočića Sv. Andrija. Maksimalna visina vala iznosila je Hmax =10.87m s pripadajućom značajnom visinom vala Hs = 4.75m (stanje mora 6) i perioda T = 10s. Val je došao iz smjera Dirp = 167.1 °. 

Održana 3. sjednica Vijeća IHO-a

Od 15. do 18. listopada 2019. u sjedištu Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) u Monaku održana je 3. sjednica Vijeća IHO-a na kojoj su sudjelovali predstavnici Republike Hrvatske, koju su predstavljali ravnateljica Vinka Kolić, kao voditeljica delegacije, i pomoćnik ravnateljice za međunarodne i EU poslove Željko Bradarić, kao član delegacije.

Međunarodna hidrografska organizacija je međuvladina tehnička i savjetodavna organizacija koja svojim aktivnostima pridonosi koordiniranom djelovanju nacionalnih hidrografskih ureda, prvenstveno u cilju unapređenja sigurnosti plovidbe brodova osiguravanjem kvalitetnih službenih navigacijskih karata i publikacija te hitnih navigacijskih informacija. Hrvatska je punopravna članica IHO-a i svojim je kontinuiranim radom i doprinosom unutar hidrografske zajednice prepoznata kao proaktivna članica.

Vijeće je glavno operativno tijelo IHO-a, koje u razdoblju između dviju redovitih sjednica Skupštine IHO-a provodi odluke Skupštine, koordinira provedbu triju radnih programa i rad dvaju odbora, analizira provedbu strateških ciljeva i donosi prijedloge za razmatranje na Skupštini i od strane članica IHO-a.

Na 3. sjednici Vijeća IHO-a, prema unaprijed utvrđenom programu i dnevnom redu, razmatrana su redovita pitanja u skladu s poslovnikom Vijeća. Poseban naglasak stavljen je na dva pitanja koja su u ovom trenutku najvažnija za Organizaciju, a to su usvajanje prijedloga revidiranog Strateškog plana za razdoblje do 2026. i usvajanje prijedloga implementacije serije standarda skupine S-100, s naglaskom na standard S-101 koji se odnosi na novu generaciju elektroničkih navigacijskih karata. Oba će prijedloga biti predmet rasprave i odlučivanja na 2. sjednici Skupštine IHO-a u travnju 2020.

Prepoznajući važnost tih pitanja za rad IHO-a, osim načelne podrške izražene u pripremnim dokumentima za sjednicu, Hrvatska je dala i konkretniji doprinos iznošenjem komentara na sve najvažnije službene prijedloge za vrijeme sjednice Vijeća.

Osim što je aktivno sudjelovala na sjednicama Vijeća, hrvatska je delegacija organizirala i sudjelovala u radu nekoliko dodatnih sastanaka u stankama između pojedinih sesija Vijeća, na kojima se raspravljalo o različitim organizacijsko-tehničkim i administrativno-financijskim pitanjima bilateralne i multilateralne suradnje.

Završetkom 3. sjednice Vijeća završen je i mandat dosadašnjim članovima Vijeća, predsjedatelja i potpredsjedatelju Vijeća. Prema propisanoj proceduri slijedi izbor novih članova, predsjedatelja i potpredsjedatelja Vijeća, a zbog njezina doprinosa u radu Vijeća IHO-a i drugim tijelima IHO-a Hrvatskoj je u neformalnim razgovorima predloženo da podnese zahtjev za punopravno članstvo u Vijeću.

 

Galerija fotografija

 

26. sjednica Savjetodavnog odbora PRIMAR-a

Od 2. do 4. listopada 2019. u Stavangeru (Norveška) održana je redovita godišnja 26. sjednica Savjetodavnog odbora PRIMAR-a...

23. Međunarodna konferencija tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija

U organizaciji Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i ostalih organizatora, te Hrvatskog hidrografskog instituta kao  jednog od suorganizatora, otvorena je  23. Međunarodna konferencija tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija "Blaž Baromić 2019." u Senju  11. rujna 2019. godine...

Sastanak predstavnika Hrvatskog hidrografskog instituta i Državne geodetske uprave

Dana 29. kolovoza 2019. godine u prostorijama Središnjeg ureda Državne geodetske uprave održan je sastanak između predstavnika Hrvatskog hidrografskog instituta i Državne geodetske uprave...

Nastavak edukacije djelatnika HHI-a u organizaciji IHO-a

U organizaciji Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) od 8. do 19. srpnja 2019. godine u Republici Koreji, u sjedištu Korejske hidrografske i oceanografske agencije (Korea Hydrographic and Oceanographic Agency - KHOA) u Busanu održano je usavršavanje...

Objavljeno 25 novih ćelija elektroničkih navigacijskih karata (ENC)

Dana 17. srpnja 2019. za službenu je upotrebu izdano 25 novih ćelija elektroničkih navigacijskih karata (ENC). Time je Hrvatski hidrografski institut (HHI) omogućio dostupnost i korištenje ukupno 232 ćelije ENC-a svih upotrebnih skupina...

'Riječki zaljev u Japanu' – Pomorske karte HHI-a na izložbi u Tokiju

U sklopu Međunarodne kartografske konferencije i generalne skupštine Međunarodnog kartografskog društva (International Cartographic Association - ICA), koje će se održati 15. – 20. srpnja 2019. u Tokiju (Japan), priprema se i izložba karata zemalja članica ICA-e...


Wholesale NFL/NHL/MLB/NBA/NCAA Jerseys for sale,where to buy cheap jerseys. 11