1 Лајонс Дистрикт 132 Македонија | Lions District 132 Macedonia Wholesale NFL/NHL/MLB/NBA/NCAA Jerseys
Нашите членови, насекаде низ светот

Нашите членови имаат можност да се вклучат во мали проекти и големи иницијативи.

Нашата локална структура

Ние ги организираме Лајонс Клубовите во Дистрикти, и секој Дистрикт има Гувернер.

Нашата глобална структура

Лидер на сите наши клубови е нашиот Меѓународен Претседател, кој работи со динамична група од офицери и директори.

Последни проекти

Последните актуелни проекти на нашите клубови

Нашето членство во последните 10 години

 • Фискална година 2010-2011
  770 членови
 • Фискална година 2011-2012
  820 членови
 • Фискална година 2012-2013
  1005 членови
 • Фискална година 2013-2014
  810 членови
 • Фискална година 2014-2015
  756 членови
 • Фискална година 2015-2016
  759 членови
 • Фискална година 2018-2019
  Преку 900 членови
Hosted By Arvixe

Блог на Дистрикт 132

Блогот на на гувернерот на Дистриктот 132

Wholesale NFL/NHL/MLB/NBA/NCAA Jerseys for sale,where to buy cheap jerseys. 11