1 KVADAR SKOPJE Wholesale NFL/NHL/MLB/NBA/NCAA Jerseys

КВАДАР СКОПЈЕ

КВАДАР е архитектонска фирма, која нуди комплетна професионална услуга во области на проектирање, урбанистичко планирање и дизајн. Нашата пракса создаде портфолио од најразлични типови на проекти за објекти од резиденцијален, индустриски, образовен и деловен карактер како и ентериерно уредување. Ние соработуваме со повеќе специјализирани фирми го градиме проектниот тим, менаџираме со клиентот и договорните страни. Проектите ги создаваме од идеја и се до изградба. .


РЕФЕРЕНЦИ

квадар скопје

ПРОЕКТИРАЊЕ И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

• Индивидуална станбена куќа со пратечки објекти - Бардовци / 2009г.
• Конкурс за општинска зграда Карпош
• Складиште и погон за лимови и производи од лим - Маџари / 2010г.
• Бензинска пумпна станица Алма петрол - Скопје / 2011г.
• Повеќесемејна станбена куќа на ул. Дамаска, Тафталиџе - Скопје / 2012г.
• Реконструкција на деловен објект - производство на прехрана - Злокуќани /2009г.
• Специјална болница за кардиологија - Злокуќани / 2012г.
• Командно контролни објекти МЕПСО / 2012г.
• Станбена зграда -Ѓ.Петров / 2012г.
• Реконструкција на кров на ЈУ Градска Библиотека Б. Миладиновци Скопје / 2012г.
• Бензинска пумпна станица Јова петрол - Скопје / 2013г.
• Повеќесемејна станбена куќа на ул. Востаничка, Црниче - Скопје /2013г.
• Фудбалски стадион со клубски простории во Љубанци / 2013г.
• Полициска станица во Јегуновце / 2014
• Надградба и реконструкција на Стар Метропол / 2014
• Архитектонско урбанистички проект за Администрација и магацини ГП Делчево / 2014

РЕВИЗИЈА НА ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

• Куќа на фудбалот и Фудбалски стадион за 3000 гледачи - ФФМ / 2010г.
• Откупен центар - Агрофруктус - Валандово / 2012г.
• Адаптација и реконструкција на Центар за хемодијализа и Реконструкција, адаптација и доградба на Дежурна служба - Градска општа болница 8 Септември / 2012г.
• Агенција за финансиска подршка на земјоделството и руралниот развој при МЗШВ на РМ и Адаптација на девет подрачни единици на Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство на РМ / 2012г.
• Ентериерно уредување на МНР на РМ / 2012г
. • Основно училиште и градинка во Чучер Сандево / 2013г.
• Фабрика за текстил - Хавеп Импекс, Илинден - Скопје / 2013г.
• Повеќесемејна станбена зграда - Стогово, Козле - Скопје / 2013г.
• Повеќесемејна станбена зграда - Сливовска, Влае - Скопје / 2013г.

Клиенти . Инвеститори . Нарачатели

Тргоцемент Велес , Ривер Девелопмент Скопје , Пивот Скопје , Центар за развој на Пелагониски плански регион ,
МАНУ , Хауском Битола , Македонска пошта , Агенција за млади и спорт , Царинска Управа на РМ ,
Макошпед АД Скопје , ДИС Монтажа Скопје . Глобекс Скопје , Бенелукс Тунинг Скопје , Јова Петрол Св. Николе , Рудник САСА Македонска Каменица , ДУ-БЕ Груп Скопје . Сенсор Скопје

Контакт

Wholesale NFL/NHL/MLB/NBA/NCAA Jerseys for sale,where to buy cheap jerseys. 11