1 Агромаркет Игор • Add your slogan here Wholesale NFL/NHL/MLB/NBA/NCAA Jerseys

Energy

Ова е течно органско ѓубриво кое е богато со голем број на органски биоактивни стимулатори( хумусни и фулво киселини, растителен екстракт, витамини, ферменти и др.), кои се екстрахирани од леонардите.

повеќе image

Npk 1 (12-4-6) + ME

Во ова течно ѓубриво доминира Азот (N). Азотот (N)го стимулира растот и развојот, т.е ја зголемува вегетативната маса на растението. Присуството на Фосфор (Р) и Калиум (К) и микроелементите во составот го стимулираат цветањето, создавањето на цветни папки, гоење и зреење на плодовите, како и поголема отпорност на суша.

повеќе image

nPk 2 (6-12-4)+ ME

Во ова ѓубриво доминира фосфор (Р). Фосфорот (Р) го стимулира создавањето на цветните папки, нивно подобро отварање и цветање. Но, присуството на Азотот (N) и Калиум (К) како и микроелементите во Npk 2 овозможува поголем квантитет и квалитет кај растенијата.

повеќе image

Течно ѓубриво 2025

Дејство: Азотот има многу голема улога при формирањето на вегетативната маса кај земјоделските култури. Влегува во состав на разни органски соединенија, учествува во голем број физиолошко-биохемиски процеси во растението, како и во оксидоредукциските процеси, од кои зависи општиот раст, развој и плодоносење кај растенијата.

повеќе image

nPk 3 (8-8-8) +ME

Ова е минерално течно ѓубриво со изедначен состав, кое тежи кон правилен баланс на хранливите елементи. Азотот (N)е важен биоген макроелемент кој учествува во голем број биохемиски и физиолошки процеси во растението. Тој покрај другото го стимулира растот и развојот, односно ја зголемува вегетативната маса кај растенијата.

повеќе image
page_image

Chelan sol 20-20-20+T.E

Ова е минерално-кристално ѓубриво произведено од најдобрите и најквалитетните суровини кои не содржат штетни хлориди.

повеќе
page_image

Nutrigold NPK 4-6-48 + TE

Oва е целосно растворливо кристално-минерално ѓубриво со доминантна калиумова компонента. 

повеќе
page_image

Gardening set Fertilizers 3 in 1

Сетот за градинарство е модерен производ при одгледување на културите, но е одличен за примена во цвеќарството каде што дава одлични резултати со неговото користење.

повеќе

Наши Партнери

Wholesale NFL/NHL/MLB/NBA/NCAA Jerseys for sale,where to buy cheap jerseys. 11