1 Здружение на енергетичарите на Македонија Wholesale NFL/NHL/MLB/NBA/NCAA Jerseys

Здружение на енергетичарите на Македонија

ул. Даме Груев бр.14а

1000 Скопје, Македонија

Тел +389 2 2401 733

info@zemak.mk

Избор од последни-от број:

Излезе новиот број 116 на е-весникот ЕНЕРГЕТИКА

Објавено 24 Декември 2018

ЗЕМАК е-весник бр.116Превземете го последното издание на е-весникот на ЗЕМАК >>> .

ПОЧНА ИЗГРАДБАТА НА ПОЛИГОН ЗА ТРЕНИНГ НА ЕЛЕКТРО-МОНТЕРИ И ЕЛЕКТРО-ТЕХНИЧАРИ

Објавено 27 Март 2019

Big Image

ЕВН ја почна изградбата на полигонот за тренинг на млади електро монтери и електричари во елктротехничкото училиште „Михајло Пупин“ во Скопје . Со полигонот се комплетираат надгледните средства за учениците од ЕВН паралелката оформена преку проектот „20-20-20“. Со работа на полиго- нот и ЕВН кабинетот младите добиваат можност да се едуцираат, одржуваат практикантска работа и обучуваат според европските стандарди. Сите компоненти на полигонот и сите алати и енергетски делови во кабинетот се исти како тие што ги користат вработените во ЕВН Македонија при секојдневната работа на терен. На почетокот на градежните активности на полигонот присуствуваа и претставници на минстерствата за труд и социјална политика, образование, локалната самоуправа, професори и учениците од ЕВН паралелките. . . >>>

Prof. Dr.- Ing.Weber Harald: Future Power System Control with Renewable Sources Storages and Power Electronic Converters

Објавено 27 Март 2019

Big Image

Prof. Dr.- Ing.Weber Harald

Institute:
Institute of Electrical Power Engineering

Teaching and research areas: Network calculations (load flow, short circuit, protection, stability), Dynamic modeling of electrical energy systems, grid control, provision of ancillary services, simulation of hydro and thermal power plants, wind turbines, grid disturbances, harmonic analysis, high voltage engineering, renewable energies

>>>

Архива на досегашните изданија на е-магазинот на ЗЕМАК >>>

Wholesale NFL/NHL/MLB/NBA/NCAA Jerseys for sale,where to buy cheap jerseys. 11