1 Државен завод за статистика Wholesale NFL/NHL/MLB/NBA/NCAA Jerseys
  +A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна

ЈАВЕН ПОВИК
за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад


 Последни објавени соопштенија

Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), јули 2019
вторник, 17 септември 2019

Индексите на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19) се наменети за преиспитување или мониторирање на трошоците направени од градежните претпријатија при изведувањето на процесот на изградба. Главни корисници на податоците за индексите на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19) се градежните...   137


Деловни тенденции во преработувачката индустрија, август 2019
вторник, 17 септември 2019

Според оценката на раководителите на деловните субјекти, индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во август 2019 година е зголемен за 0.2 процентни поени во однос на јули 2019 година и изнесува 21.4, а во однос на август 2018 година е зголемен за 1.1 процентни поени.

Состојбата на обезбеденоста на...   51  
16.09.2019Индекси на цените во земјоделството, август 2019
13.09.2019Туризам, јули 2019 година
13.09.2019Индекси на прометот во индустријата, јули 2019 година
12.09.2019Стоковна размена со странство, јануари – јули 2019
10.09.2019Издадени одобренија за градење, јули 2019 година
10.09.2019Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, јули 2019 година
10.09.2019Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, јули 2019 година
10.09.2019Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало, август 2019


Следни соопштенија
     
20.09.2019Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен07.2019
20.09.2019Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен07.2019
23.09.2019Регионални сметки во земјоделството2017
25.09.2019Енергија, месечни податоци - претходни податоци07.2019
25.09.2019Индекси на прометот во услугитеII.2019
27.09.2019Индекси на индустриското производство08.2019
27.09.2019Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 08.2019
30.09.2019Бруто-домашен производ - дефинитивни податоци2017
30.09.2019Индекси на бројот на работниците во индустријата08.2019
30.09.2019Цени на електрична енергија и природен гас01-06.2019


   Последни објавени публикации


  Месечен статистички извештај 
  понеделник, 02 септември 2019

 

Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички серии...
 
  HyperLink  Месечен статистички извештај , 07.2019 
  среда, 31 јули 2019

 

Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички серии...

 
  HyperLink  Природно движење на населението 
  петок, 19 јули 2019

  23.07.2019
Почитувани корисници,
Поради откриена грешка во табелата Т.28: Живородени деца според припадноста кон етничка заедница на мајката, местото на раѓање и укажаната стручна помош, направена...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  петок, 28 јуни 2019

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink
Видеа и промотивни материјали
Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП


 
© Државен завод за статистика

Wholesale NFL/NHL/MLB/NBA/NCAA Jerseys for sale,where to buy cheap jerseys. 11