1 objectX - Software Development Wholesale NFL/NHL/MLB/NBA/NCAA Jerseys
ДОМА ЗА НАС ПРОИЗВОДИ СЛИКИ КУПУВАЊЕ СИМНУВАЊЕ РЕФЕРЕНЦИ КОНТАКТ  

Комплетно решение за финансиско и материјално работење, малопродажба, производство, пресметка на плата, основни средства. Евиденција на плаќања со електронски банкарски изводи.
Централна база на податоци, до која програмот може да пристапи и преку интернет.
Може да го користат магацини, продавници, аптеки, фирми со повеќе филијали на различни локации, книговодствени бироа со многу коминтенти, дистрибутери опремени со ПДА уреди, кафетерии, ресторани...

софтвер за книговодство

Изработка на HTML Web сајтови и активни Web сајтови со Joomla Open Source Content Management System.

Софтвер за изработка и презентирање на информативни и промотивни пораки.
Клиент/Сервер решение.

Софтвер со кој се прават web портали за Workflow и Business Proces Management. Дизајн на текови на процеси, следење на промена на состојбата во некој процес правење извештаи и нивно поставување на web server.

Брза и лесна изработка на фактури. Печатење на неколку форми на фактури, фискална сметка. Се проширува со плагини (пр: каса за малопродажба). Поддржани нови фискални каси.

Пресметува работни саати според податоците за влез и излез кои ги запишува Читач на картички за присуство на работа на компјутерот на кој е поврзан.


Евиденција, прегледи и извештаи на резервации, пријави и ноќевања, мини бар и други услуги.

Апликација која овозможува сурфање само на една веб страна. Се користи со тастартура и глувче, но и со Touch screen.

Апликација за евиденција на кандидати за студенти.

Апликација за евиденција на индустриски зони, која ја води Секторот за развој во општината.

Евиденција на сите појдовни и дојдовни повици од Вашата телефонска централа.http://www.vertex.com.mk | Никшиќка 16, 7500 Прилеп, Македонија | office@vertex.com.mk | [Тел./Факс:] + 389 (0)48/403-503 | [Мобилен] + 389 (0)75/444-010
Wholesale NFL/NHL/MLB/NBA/NCAA Jerseys for sale,where to buy cheap jerseys. 11