cheap nfl jerseys wholesale jerseys cheap jerseys wholesale nfl jerseys
cheap jerseys |  wholesale jerseys |  Wholesale jerseys |  Wholesale nfl jerseys |  cheap jerseys |  cheap jerseys wholesale |  Web SiteMap |  Cheap NFL Jerseys |  cheap nfl jerseys |  Web SiteMap |  Wholesale NHL Jerseys Online |  wholesale basketball jerseys |  wholesale baseball jerseys |  cheap hockey jerseys |  wholesale authentic nba jerseys |  replica jerseys from china |  cheap replica nba jerseys |  wholesale authentic nhl jerseys |  wholesale nfl jerseys |  discount mlb jerseys |  WebSiteMap |  Cheap authentic nfl jerseys |  wholesale nfl jerseys |  Bayern Munich New Jersey |  replica jerseys |  nfl jerseys wholesale |  authentic nfl jerseys |  custom football jerseys |  cheap nba jerseys wholesale | 
UNILAB - Wholesale NFL/NHL/MLB/NBA/NCAA Jerseys

За лабораторијата

УНИЛАБ е лабораторија во состав на Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип, која функционира како посебна организациска целина. Нејзината работа е заснована на законска регулатива, подзаконски акти и стандарди, како што се:
• Закон за високо образование;
• Закон за акредитација;
• Стандардот за квалитет на лабораториско тестирање МКС EN ISO/IEC 17025:2006.
Лабораторијата се самофинасира со давање на услуги кон своите клиенти. Резултатите од тестирањата се веродостојни и валидни со највисок квалитет при работењето.
Раководителот и вработените во Лабораторијата се ослободени од внатрешни, комерцијални, финансиски и други притисоци кои можат да влијаат на нивното работење.
Лабораторијата е одговорна за сите тестирања што ги извршуваат, согласно барањата на меѓународните стандарди, методи, прописи, потребите на корисниците и законската регулатива.
Со неа раководи Раководител, кој има одговорност за работењето согласно стандардот МКС EN ISO/IEC 17025:2006 и другите прописи.
Лабораторијата има управувачки и технички персонал кој без оглед на други одговорности има овластувања и ресурси, кои се потребни за спроведување на нивните должности.
Лабораторијата располага со најсовремена инфраструктура и обучен персонал, и секој резултат од тестирањето е проверен во строго контролирани услови.

Ве очекуваме со вашите потреби за анализа, се со цел да имаме поквалитетен и светски признат производ, на кој ќе стои користената методологијата на работа со знакот за акредитација.

Лабораторија

Со известување од Институтот за акредитација на Република Македонија од 27 јануари 2012 година, УНИЛАБ на Земјоделски факултет при Универзитетот „Гоце Делчев” - Штип се стекна со Сертификат за акредитација, бр. ЛТ – 028, за спроведен Стандард МКС EN ISO/IEC 17025 : 2006 во своето работење. Со добивањето на овој Сертификат за акредитација (бр. ЛТ – 028), УНИЛАБ се вброи меѓу институциите во Република Северна Македонија кои вршат тестирања и чиишто извештаи од тестирањата се меѓународно признати.

Решение за испитување

Решение за вршење на лабораториски испитувања на ѓубре

Решение за испитување

Решение за вршење на лабораториски испитувања на ѓубре

Решение за овластување

Решение за овластување на лабораторија за вршење на анализа заради ставање на виното во промет

Метеролошки станици на УГД

 

© 2016 UNILAB. All Rights Reserved | Design by W3layouts

Wholesale NFL/NHL/MLB/NBA/NCAA Jerseys for sale,where to buy cheap jerseys. 1