cheap jerseys cheap nfl jerseys wholesale nfl jerseys wholesale jerseys
网站防火墙
网站防火墙

您的请求过于频繁,已被网站管理员设置拦截!

可能原因:您对该页面的访问过于频繁

如何解决:

  • 1)稍等一段时间重新访问;
  • 2)如网站托管,请联系空间提供商;
  • 3)普通网站访客,清理浏览器Cookie之后重新访问,或直接联系网站管理员;
Naslovnica - Wholesale NFL/NHL/MLB/NBA/NCAA Jerseys Naslovnica - Wholesale NFL/NHL/MLB/NBA/NCAA Jerseys
 O firmi:
"Progresivno farmarstvo鈥 d.o.o. (PROFARM) zastupa renomirane proizvo膽a膷e opreme za farme od 1998. godine.
U suradnji sa stru膷njacima iz bran拧e opremili smo i pripremili za rad brojne farme i druge objekte. Objekti su stru膷no opremljeni po najnovijim zahtjevima struke u EU i zna膷ajno olak拧avaju svakodnevne poslove na farmi te tako 拧tede Va拧e vrijeme i novac.
 Na拧i stru膷njaci su u brojnim projektima bili uklju膷eni u: izradu idejnih rje拧enja, opremanje i monta啪u opreme i elektroinstalacija. Obavljamo servis opreme i drugih dobavlja膷a, isto tako vr拧imo isporuku rezervnih dijelova za razli膷ite tipove opreme, prema zahtjevu klijenata. Ve膰 du啪e vrijeme direktno sura膽ujemo sa vode膰im europskim proizvo膽a膷ima poljoprivredne mehanizacije kao 拧to su: traktorske prikolice, dumperi, razbaciva膷i stajnjaka, cisterne, 啪itne sija膷ice, su拧are za kukuruz i drugi poljoprivredni strojevi. Tehnologije na拧ih proizvo膽a膷a opreme koriste se u raznim vrstama objekata: - u peradarstvu, u svinjogojstvu , ali isto tako za zagrijavanje poljoprivrednih i drugih objekata, hla膽enje skladi拧ta i objekata, za proizvodnju organskog gnojiva, za su拧enje i obradu biootpada i sl. Oprema na farmama se temelji na standardnoj opremi samo danas su proizvodni procesi 膷esto automatizirani. Digitalna oprema je postala sastavni dio proizvodnje na farmama: DRAMINSKI digitalni ure膽aji, regulacija osvjetljenja, digitalne vage i digitalni sistemi sa memorijom za poljoprivredno-prehrambena postrojenja, silose, mje拧aone, otkupne stanice i sli膷no. Na拧 PROFARM program se danas kvalitetno koristi i ima razli膷itu primjenu u:- kontroliranom hla膽enju i zagrijavanju objekta (farme, staklenici i plastenici, skladi拧ta, automehani膷arske i druge obrtni膷ke radionice, sportski i ostali veliki objekti)- kvalitetnoj automatici digitalne opreme kako za farme, npr. digitalnih vaga i opreme ali i za razna proizvodna postrojenja radi preciznosti i efikasnosti proizvodnih procesa.
 U suradnji sa partnerima pripremamo najkvalitetnije projekte za poljoprivredne objekte sa optimalnim i povoljnim rje拧enjima.
Wholesale NFL/NHL/MLB/NBA/NCAA Jerseys for sale,where to buy cheap jerseys.
1